Công văn 7642/VPCP-KGVX

Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7642/VPCP-KGVX
V/v: đề nghị cho phép tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho phép tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách (Tờ trình số 990/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan rà soát các nhu cầu chính đáng, hợp lý thực hiện các chính sách, chế độ phụ cấp đối với các đối tượng liên quan được quy định tại các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được cấp ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2008 đến 2010 để:

- Hỗ trợ cho việc đã chi trả hoặc phải chi theo quy định của các quyết định trên theo công thức hỗ trợ một gói cho mỗi địa phương liên quan, có danh sách cụ thể;

- Hướng dẫn cách chi gói hỗ trợ này sao cho hiệu quả, công bằng;

- Xác định nguồn để chi xong trong năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, NV;
- UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3); TD.24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7642/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7642/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2011
Ngày hiệu lực31/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7642/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7642/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành31/10/2011
        Ngày hiệu lực31/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách

           • 31/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực