Công văn 2446/TTCP-TTTT

Công văn 2446/TTCP-TTTT năm 2014 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2446/TTCP-TTTT 2014 ứng dụng công nghệ thông tin công tác thanh tra


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2446/TTCP-TTTT
V/v triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Các bộ, cơ quan ngang bộ;

 

Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Văn phòng, Chính phủ có Thông báo số 249/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính ph lại phiên hp toàn th ln I Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai một số chủ trương phát triển công nghệ thông tin của Đảng và nhà nước. Ngày 04/8/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 5866/VPCP-KGVX đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan ch động triển khai, thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW.

Nhằm đy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc của ngành thanh tra góp phần thúc đy cải cách hành chính, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận nêu trên, Thanh tra Chính phủ trân trọng đ nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo thanh tra tnh, thanh tra bộ triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp cùng Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính ph trong triển khai ứng dụng phn mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính ph xây dựng và cấp miễn phí tại đơn vị đ thống nhất dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong toàn quốc, tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành thanh tra; ứng dụng phần mềm Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thống nhất phương pháp, kết quả thống kê, báo cáo trong ngành.

2. Điều kiện đ triển khai hai phần mềm nêu trên:

+ Phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo: được nêu cụ thể trong công văn số 93/CV-TTTT ngày 23/6/2014 của Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ về việc triển khai phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo (công văn s 93/CV-TTTT gửi kèm theo);

+ Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng: đề nghị các đơn vị liên h với Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ để nhận tài khoản, mật khẩu truy cập VPN kết ni vào hệ thống và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

3. Đi với các cơ quan, đơn vị đã xây dựng phần mềm Quản lý khiếu nại, t cáo phục vụ công tác, đề nghị các đơn vị liên hệ với Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ thng nhất áp dụng biểu mẫu thống kê báo cáo theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ trong toàn ngành thanh tra, đồng thời trao đi phương thức đồng bộ dữ liệu của đơn vị với Thanh tra Chính phủ để thống nhất quản lý trong toàn quốc.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng TTCP (để b/c):
- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ;
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Lê Tiến Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2446/TTCP-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2446/TTCP-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2014
Ngày hiệu lực13/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2446/TTCP-TTTT 2014 ứng dụng công nghệ thông tin công tác thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2446/TTCP-TTTT 2014 ứng dụng công nghệ thông tin công tác thanh tra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2446/TTCP-TTTT
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýLê Tiến Hào
        Ngày ban hành13/10/2014
        Ngày hiệu lực13/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2446/TTCP-TTTT 2014 ứng dụng công nghệ thông tin công tác thanh tra

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2446/TTCP-TTTT 2014 ứng dụng công nghệ thông tin công tác thanh tra

           • 13/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực