Công văn 2486/UBND-TMXDCB

Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2486/UBND-TMXDCB
V/v phê duyệt phương thức quản lý tài chính

Bến Tre, ngày 03 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Tài chính

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được tờ trình số: 2540/TTr-STC ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Sở Tài chính về việc trình phê duyệt phương thức quản lý tài chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương thức quản lý tài chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh do Sở Tài chính trình tại tờ trình số 2540/TTr-STC ngày 31 tháng 10 năm 2005.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể cho đơn vị để biết và thực hiện theo các quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (3b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN-MT.
- Vp ĐKQSDĐ cấp tỉnh;
- Chánh – Phó Vp nghiên cứu (để biết);
- N/c khối TM, TH.
- Lưu: VT, TXK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2486/UBND-TMXDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2486/UBND-TMXDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2005
Ngày hiệu lực03/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2486/UBND-TMXDCB

Lược đồ Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2486/UBND-TMXDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành03/11/2005
        Ngày hiệu lực03/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính