Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT

Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT năm 2016 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua sắm thường xuyên


B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2536/BKHĐT-QLĐT
V/v lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đi với mua sm thường xuyên

Hà Ni, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan khác trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 16/02/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1008/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên. Tại Mục 2 của văn bản số 1008/VPCP-KTN, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu những nội dung vướng mắc trong mua sắm thường xuyên liên quan đến hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nêu tại văn bản số 176/TTr-BTC ngày 04/12/2015 của Bộ Tài chính, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/3/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Tại Điều 24 của Thông tư quy định trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các Điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 2425 của Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số gói thầu trong mua sắm thường xuyên theo các nội dung mà Bộ Tài chính nêu tại Tờ trình số 176/TTr-BTC gửi Thủ tướng Chính phủ; trường hợp thực tế cần áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt cho các gói thầu khác (ngoài các gói thầu, nội dung mua sắm nêu tại Tờ trình số 176/TTr-BTC) đề nghị Quý Cơ quan nêu rõ nội dung của gói thầu, lý do cần áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu của gói thầu đó.

Đề nghị Quý Cơ quan gửi ý kiến góp ý, đề xuất bằng văn bản đối với nội dung nêu trên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 23/4/2016 để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hp tác của Quý cơ quan.

(gửi kèm theo: văn bản số 1008/VPCP-KTN ngày 16/02/2016 của Văn phòng Chính phủvăn bản s 176/TTr-BTC ngày 04/12/2015 của Bộ Tài chính).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để góp ý);
- Lưu VT, Cục QLĐT (CL)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2536/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2016
Ngày hiệu lực04/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua sắm thường xuyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua sắm thường xuyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2536/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐào Quang Thu
        Ngày ban hành04/04/2016
        Ngày hiệu lực04/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua sắm thường xuyên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mua sắm thường xuyên

           • 04/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực