Công văn 2564/VPCP-CCHC

Công văn số 2564/VPCP-CCHC về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99/2006/NĐ-CP và Nghị định 144/2005/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2564/VPCP-CCHC báo cáo tình hình thực hiện NĐ 99/2006/NĐ-CP và NĐ144/2005/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2564/VPCP-CCHC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99/2006/NĐ-CP và Nghị định 144/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm 2007 thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 99/2006/NĐ-CP.

Đối với các Bộ, ngành đã được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chủ trì thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007 theo Quyết định 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007, đề nghị nêu rõ tiến độ triển khai kế hoạch kiểm tra. Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ (Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 20/6/2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm 2007 thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 144/2005/NĐ-CP. Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ (Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 10/6/2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC (5b), 130

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2564/VPCP-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2564/VPCP-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2007
Ngày hiệu lực15/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2564/VPCP-CCHC

Lược đồ Công văn 2564/VPCP-CCHC báo cáo tình hình thực hiện NĐ 99/2006/NĐ-CP và NĐ144/2005/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2564/VPCP-CCHC báo cáo tình hình thực hiện NĐ 99/2006/NĐ-CP và NĐ144/2005/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2564/VPCP-CCHC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành15/05/2007
        Ngày hiệu lực15/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2564/VPCP-CCHC báo cáo tình hình thực hiện NĐ 99/2006/NĐ-CP và NĐ144/2005/NĐ-CP

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2564/VPCP-CCHC báo cáo tình hình thực hiện NĐ 99/2006/NĐ-CP và NĐ144/2005/NĐ-CP

         • 15/05/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực