Công văn 257/TANDTC-V1

Công văn 257/TANDTC-V1 năm 2021 thực hiện đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 257/TANDTC-V1 2021 đặc xá cho người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/TANDTC-V1
V/v thực hiện đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh án các Tòa án quân sự cấp quân khu.

Căn cứ Điều 22, Điều 23 Luật Đặc xá; Điều 5 Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và điểm b khon 2 Mục IV Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá mà có yêu cầu đối nội, đối ngoại hoặc người đang được hoãn chấp hành án phạt tù mà có yêu cầu đối nội, đối ngoại, cụ thể như sau:

1. Để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có văn bản của Chủ tịch nước yêu cầu đặc xá;

b) Có văn bản đề nghị đặc xá của các nước, các tổ chức quốc tế;

c) Có văn bản đề nghị đặc xá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ban của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

2. Việc lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù mà có yêu cầu về đối nội, đối ngoại thì được thực hiện theo quy định tại Mục IV Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1 ngày 12/7/2021 của Tòa án nhân dân tối cao.

Khi có văn bản yêu cầu đặc xá của Chủ tịch nước hoặc văn bản đề nghị đặc xá của các cơ quan trên, thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (thuộc quyền quản lý của Tòa án mình) mà có yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước và gửi về Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 10/8/2021 để Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp, gửi Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Nhận được Công văn này đề nghị Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án các Tòa án quân sự cấp quân khu tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai, thực hiện khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg Trương Hòa Bình, Chủ tịch HĐTVĐX;
- Chánh án (để b/c);
- Ban Nội chính TW;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Cục C
10 Bộ Công an;
- Vụ 8 VKSNDTC;
- Lưu: TkPCA, Vụ GĐKT 1.03b. CM, VP.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁNNguyễn Trí Tuệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 257/TANDTC-V1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu257/TANDTC-V1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2021
Ngày hiệu lực20/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(22/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 257/TANDTC-V1 2021 đặc xá cho người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 257/TANDTC-V1 2021 đặc xá cho người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu257/TANDTC-V1
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Trí Tuệ
        Ngày ban hành20/07/2021
        Ngày hiệu lực20/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (22/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 257/TANDTC-V1 2021 đặc xá cho người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

           Lịch sử hiệu lực Công văn 257/TANDTC-V1 2021 đặc xá cho người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

           • 20/07/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực