Công văn 2588/BXD-QLN

Công văn 2588/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2588/BXD-QLN 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/BXD-QLN
V/v Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Bộ xây dựng nhận được công văn số 2929/UBND-TH ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ (gọi là NQ 63) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi là QĐ 22). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo công văn số 2929/UBND-TH kèm theo Kế hoạch số 2799/KH- UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện NQ 63 và QĐ 22 thì số liệu Tỉnh nêu chưa đúng với số liệu đã được thẩm tra, do đó, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên đối chiếu, điều chỉnh, cụ thể là:

Theo Đ án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh Điện Biên đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 có tổng số 1.773 hộ cần hỗ trợ (gồm 593 hộ xây mới và 1.180 hộ sửa chữa) với tổng số vốn cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 47 tỷ 320 triệu đồng.

Thực hiện QĐ 22, trong giai đoạn 1, ngân sách Trung ương đã cấp đủ 6 tỷ 220 triệu đồng để tỉnh Điện Biên thực hiện hỗ trợ cho 183 hộ (gồm 128 hộ xây mới và 55 hộ sửa chữa) mà Tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện địa phương đã thay đi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa với kinh phí đã cấp không thay đổi cho 235 hộ (gồm 76 hộ xây mới và 159 hộ sửa chữa).

Thực hiện NQ 63, trong giai đoạn 2 tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 1.590 hộ còn lại (gồm 465 hộ xây mới và 1.125 hộ sửa chữa) với tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 41 tỷ 100 triệu đồng.

Như vậy, với kinh phí 41 tỷ 100 triệu đồng sẽ được cấp từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 1 của NQ 63.

2. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo QĐ 22 và đề xuất ứng vốn nhằm hoàn thành dt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 02 năm (2017 - 2018).

Vì vậy, đối với kiến nghị về việc sớm phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện hỗ trợ theo QĐ 22, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trân trọng.


Nơi nhận:
- Như trên
- SXD tỉnh Điện Biên (để t/hiện)
- Lưu: VT. QLN(2b)

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2588/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2588/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2588/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2588/BXD-QLN 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2588/BXD-QLN 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2588/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2588/BXD-QLN 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2588/BXD-QLN 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực