Công văn 2633/BXD-QLN

Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn đối tượng được bố trí vào cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2 bắt buộc tháo dỡ hiện trạng nhà cũ do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 đối tượng bố trí vào cụm tuyến vùng ngập lũ bắt buộc tháo dỡ nhà cũ


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633 /BXD-QLN
V/v hướng dẫn đối tượng được bố trí vào cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ giai đoạn 2 bắt buộc tháo dỡ hiện trạng nhà cũ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

B Xây dng nhn đưc công văn s 2249/SXD-QLN&CS ngày 22/9/2014 ca S Xây dng thành ph Cần Thơ kiến ngh B Xây dng hưng dn c th vtrường hợp “các h dân thuộc Cơng tnh xây dựng cm, tuyến dân cư và nhà vùng ngập lũ đng bằng sông Cu Long đã nhn nn nhưng kng to d hin trạng nhà cũ thì có quy định bt buc các h n phải bàn giao mt bằng hin trạng nhà cũ cho địa pơng quản lý kng”.

Bộ Xây dựng xin đưc trả lời như sau:

Ngày 05/12/2001, Th tưng Chính ph ban hành Quyết định 1548/QĐ-TTg v việc đu tư tôn nn vưt lũ đ xây dng các cm, tuyến dân ng ngp sâu đồng bng sông Cu Long năm 2002; ngày 26/8/2008, Thtưng Chính ph ban hành Quyết định s 1151/-TTg v phê duyệt b sung các D án đu tư (giai đon 2) thuc Chương trình xây dng cm, tuyến dân cư và nhà vùng ngp lũ đng bng ng Cu Long vi mc đích là đáp ng nhu cầu di dời, n định đời sống cho s h dân trong c khu vc st l nguy him và từng bưc tiến tới phát triển bn vng.

Các Quyết định trên kng quy đnh việc các h dân thuc Cơng trình xây dng cm, tuyến dân và nhà vùng ngp lũ đng bng sông Cu Long đã nhn nền vào tại cm, tuyến dân phi tháo d hin trng nhà cũ, bàn giao mặt bằng hin trng nhà cũ cho đa pơng quản lý.

Tuy nhiên, đ đảm bảo an toàn v ngưi và tài sn, đ ngh địa phương vn động các h dân kng s dụng những ni nhà ng ngp lũ và d sạt lđ khi mùa nước lũ đến; trưng hp ngôi nhà cũ ca h dân vùng ngập lũ, sạt l được xác định là nguy hiểm theo đánh giá ca các quan chuyên môn tại đa phương thì tiến hành di dời theo quy đnh ca chính quyền đa phương./.

 


Nơi nhn:
- Ntrên;
- BT Trnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trn Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2633/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2633/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2014
Ngày hiệu lực20/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2633/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 đối tượng bố trí vào cụm tuyến vùng ngập lũ bắt buộc tháo dỡ nhà cũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 đối tượng bố trí vào cụm tuyến vùng ngập lũ bắt buộc tháo dỡ nhà cũ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2633/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành20/10/2014
        Ngày hiệu lực20/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 đối tượng bố trí vào cụm tuyến vùng ngập lũ bắt buộc tháo dỡ nhà cũ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2633/BXD-QLN năm 2014 đối tượng bố trí vào cụm tuyến vùng ngập lũ bắt buộc tháo dỡ nhà cũ

           • 20/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực