Công văn 2667/NHNN-TCKT

Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2667/NHNN-TCKT
V/v hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế TNDN đối với QTDCS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước các Chi nhánh tỉnh, thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 v/v Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp Thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn hạch toán kế toán miễn, giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS) như sau:

1- Hạch toán số Thuế TNDN được miễn, giảm Quý IV/2008

Căn cứ vào Thông báo được miễn/giảm Thuế TNDN của cơ quan Thuế, QTDCS ghi tăng Lợi nhuận năm trước đối với số tiền thuế được miễn giảm Quý IV/2008:

Nợ TK 4534- Thuế TNDN

Có TK 692- Lợi nhuận năm trước

Hoặc Có TK Thích hợp (61102,…)

Theo quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên

2- Hạch toán số Thuế TNDN được miễn, giảm trong năm 2009

Căn cứ quy định của Luật Thuế TNDN và quy định hiện hành về miễn, giảm Thuế TNDN, định kỳ quý, QTDCS xác định và hạch toán số Thuế TNDN thực tế phải nộp (không bao gồm phần miễn, giảm thuế). Việc hạch toán kế toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 1825/NHNN-KTTC ngày 09/3/2007 của NHNN v/v hạch toán nghiệp vụ nộp Thuế TNDN của QTDCS.

Trên đây là hướng dẫn kế toán của NHNN về miễn, giảm Thuế TNDN đối với QTDCS gửi NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TDHT (để biết);
- Lưu VP; Vụ TCKT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2667/NHNN-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2667/NHNN-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2009
Ngày hiệu lực15/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2667/NHNN-TCKT

Lược đồ Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2667/NHNN-TCKT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
        Ngày ban hành15/04/2009
        Ngày hiệu lực15/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 15/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực