Công văn 268/TANDTC-HS

Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đ


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 268/TANDTC-HS
V/v áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;
- Các Tòa phúc thẩm, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao.

 

Tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23-11-2004 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 01-01-2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực, bổ sung Điều 164a "Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9136/BTC-PC ngày 09-7-2012;

Trong khi chLiên ngành sửa đổi, b sung Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23-11-2004 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp;

Sau khi thống nhất với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số điểm về các hành vi liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng như sau:

1. Đối với hành vi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng mà chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa quy định tại điểm a tiểu mục 1.4 Mục 1 và điểm a tiểu mục 2.2 Mục 2 của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP, trước đây hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tàng trữ, vận chuyn, lưu hành giấy tờ có giá giả” theo Điều 181 Bộ luật hình sự, nay truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 164a Bộ luật hình sự.

2. Đối với hành vi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng mà không chứng minh được hóa đơn giá trị gia tăng đó đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa (hóa đơn giá trị gia tăng còn nguyên như khi phát hành) quy định tại điểm b tiểu mục 1.4 Mục 1 và điểm b tiểu mục 2.2 Mục 2 của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP, trước đây hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước” theo Điều 268 Bộ luật hình sự, nay truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 164a Bộ luật hình sự.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Chánh tòa các Tòa phúc thm, Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao sau khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- BCA, VKSNDTC, BTP (để phối hp hướng dẫn thực hiện trong ngành);
- c Thẩm phán TANDTC (để thực hiện);
- Ban Thanh tra, Ban Thư ký; Trường Cán bộ TANDTC (để thực hiện);
- Tạp chí TAND; Cổng Thông tin điện tTANDTC (để đăng);
- Lưu: VKHXX, THS (03 bản), VP.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 268/TANDTC-HS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu268/TANDTC-HS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2012
Ngày hiệu lực02/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Trách nhiệm hình sự, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu268/TANDTC-HS
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýĐặng Quang Phương
        Ngày ban hành02/11/2012
        Ngày hiệu lực02/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Trách nhiệm hình sự, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 268/TANDTC-HS áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đ

           • 02/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực