Công văn 2688/BTNMT-KH

Công văn 2688/BTNMT-KH năm 2016 góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2688/BTNMT-KH góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2688/BTNMT-KH
V/v góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 4324/BKHĐT-QLKKT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Tờ trình số 1941/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vi diện tích 116,74 ha vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp của Việt Nam. Việc mở rộng khu công nghiệp Quán Ngang cần rà soát, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (Tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp này đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%; khu công nghiệp đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải tập trung).

2. Thực hiện Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2612/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 6 năm 2016 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ ch tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia, trong đó dự kiến phân bổ chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 598 ha. Theo Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đã quy hoạch 03 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 (gồm khu công nghiệp Nam Đông Hà 99 ha, khu công nghiệp Quán Ngang 205 ha, khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá 294 ha) với tổng diện tích 598 ha. Do đó việc đề nghị mở rộng khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3) với quy mô diện tích 116,74 ha sẽ không đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị đã được phân bổ thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia. Đ nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cân nhắc, điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đảm bảo phù hợp với diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2020 đã phân bổ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Quý Bộ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND tỉnh Qung Trị;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2688/BTNMT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2688/BTNMT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2688/BTNMT-KH góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2688/BTNMT-KH góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2688/BTNMT-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2688/BTNMT-KH góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2688/BTNMT-KH góp ý Hồ sơ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quán Ngang 2016

           • 06/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực