Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1

Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1 năm 2014 thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2015 thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành

Nội dung toàn văn Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1 Thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2736/BHXH-NVGĐ1
V/v thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2015 thẻ BHYT do BHXH TP Hà Nội phát hành

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;

Thực hiện Công văn số 5178/BHXH-CSYT ngày 23/12/2013 của BHXH Việt Nam về việc đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB do Trung tâm đa tuyến ký hợp đồng; Công văn số 3854/SYT-NVY ngày 24/10/2014 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổng hợp các cơ sở đủ điều kiện KCB BHYT,

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở KCB trên địa bàn, BHXH thành phố Hà Nội thông báo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu và hướng dẫn việc đăng ký KCB ban đầu năm 2015 dành cho đối tượng tham gia BHYT do BHXH Thành phố phát hành thẻ như sau:

1. Về nguyên tắc đăng ký KCB ban đầu

- Người tham gia BHYT cư trú, học tập hoặc công tác trên địa bàn quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương trên địa bàn huyện đó hoặc giáp ranh giữa các huyện (tính theo giáp ranh giữa các phường, xã) phù hợp khoảng cách nơi cư trú, học tập hoặc công tác với cơ sở KCB để thuận tiện cho người có thẻ đi KCB (theo Phụ lục đính kèm).

- Người tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố cấp, người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu được đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi công tác để thuận tiện khi khám chữa bệnh BHYT.

- Đối tượng học, sinh sinh viên: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2224/BHXH-NVGĐ1 ngày 19/8/2014 của BHXH thành phố Hà Nội về việc thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu dành cho đối tượng học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015.

Để tránh xáo trộn trong việc đăng ký KCB ban đầu, các đối tượng đã đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến thành phố trở lên năm 2014 được tiếp tục đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB đó nếu có nguyện vọng.

2. Danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu

- Phụ lục số 01: Danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT.

Đề nghị các đơn vị lưu ý các cơ sở KCB không đủ khả năng tiếp nhận khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc chỉ có khả năng tiếp nhận KCB cho đối tượng trên 15 tuổi.

- Phụ lục số 02: Danh sách các bệnh viện tuyến thành phố trở lên nhận đăng ký KCB ban đầu: Dành cho các đối tượng tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ Thành phố cấp, người có công, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đối tượng hưu trí, bảo trợ xã hội nếu có nhu cầu.

- Phụ lục 03: Danh sách các phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc thành phố Hà Nội quản lý: Nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng tham gia BHYT đủ tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 161-HD/BTCTU ngày 07/12/2007 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Đối tượng có sổ khám bệnh do Phòng Quản lý sức khoẻ cán bộ Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký tại các Phòng khám sức khỏe cán bộ theo địa bàn.

- Phụ lục số 04: Danh sách các y tế cơ quan, đơn vị, trường học nhận đăng ký KCB ban đầu: Dành cho các đối tượng thuộc đơn vị quản lý.

3. Tổ chức thực hiện

- BHXH các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người có thẻ BHYT lựa chọn đăng ký KCB ban đầu theo đúng nguyên tắc nêu trên và danh sách cơ sở KCB kèm theo Công văn này.

- Phòng Cấp sổ thẻ tổng hợp số thẻ BHYT phát hành đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB căn cứ trên dữ liệu của BHXH các quận, huyện, thị xã chuyển các phòng Nghiệp vụ Giám định trước ngày 05 hàng tháng.

Đề nghị BHXH huyện và các phòng nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc
hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc bổ sung đơn vị mới, thông báo kịp thời về BHXH Thành phố xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
BHXH Việt Nam (để báo cáo);
-
Trung tâm GĐBHYT&TTĐT khu vực phía Bắc;
-
BHXH Bộ Quốc phòng;
-
Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
-
Giám đốc, các PGĐ (để chđạo);
-
Website BHXH Thành phố;
-
Lưu: VT, NVGĐ1 (02 bản).

KT.GIÁM ĐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2736/BHXH-NVGĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1 Thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1 Thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2736/BHXH-NVGĐ1
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành07/11/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1 Thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2736/BHXH-NVGĐ1 Thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

           • 07/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực