Công văn 2783/TCT-DNL

Công văn 2783/TCT-DNL năm 2016 xác định đơn giá thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2783/TCT-DNL xác định đơn giá thuê đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/TCT-DNL
V/v: Xác định đơn giá thuê đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 78093/CT-QLĐ của Cục thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc về việc xác định đơn giá thuê đất đối với 04 lô đất do Công ty viễn thông Quốc tế (VNPT-I) quản lý và sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 10 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội quy định về phân loại đất đối với nhóm đất phi nông nghiệp.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất tối đa không quá 3% đối với đất có lợi thế kinh doanh, có khả năng sinh lời đặc biệt; tối thiểu không thấp hơn 0,5% đối với đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực khó khăn đầu tư hoặc đặc biệt khó khăn đầu tư.

Tại Điều 8 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về mục đích sử dụng đất thuê để xác định tiền thuê đất.

Tại khoản 10 Điều 19, khoản 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về miễn, giảm tiền thuế đất đối với trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác định loại đt, mục đích sử dụng đất để cơ quan thuế xác định đơn giá thuê đất.

Liên quan đến 04 lô đất do VNPT-I quản lý, sử dụng theo công văn số 78093/CT-QLĐ của Cục thuế thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế đã lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định tính chất hoạt động của VNPT-I, loại đất và mục đích sử dụng đất. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định tính chất hoạt động của VNPT-I là dịch vụ trong đó 01 lô đất đặt trạm điều khiển vệ tinh VINASAT là dự án trọng điểm quc gia có phục vụ An ninh - Quc phòng; Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định loại đất đối với 04 lô đất trên là đất công trình bưu chính, viễn thông thuộc nhóm đất ng trình công cộng có mục đích kinh doanh theo điểm e Khoản 2 Điều 10 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội.

Căn cứ các quy định trên và ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với lô đất đặt trạm điều khiển vệ tinh VINASAT, đề nghị VNPT-I báo cáo Tập đoàn làm việc với cơ quan có thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất các nội dung cần xem xét hỗ trợ về tiền thuê đất. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn, giảm tiền thuê đất đối với lô đất này thì thực hiện theo quyết định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Về xác định đơn giá thuê đất: Đ nghị Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên, mục đích sử dụng đất thực tế và ý kiến của các Bộ về việc phân loại đất và tính chất hoạt động của VNPT-I đ xem xét quyết định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty viễn thông Quốc t
ế.
- Các Vụ: CST, PC, QLCS (BTC);

- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2783/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2783/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2783/TCT-DNL xác định đơn giá thuê đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2783/TCT-DNL xác định đơn giá thuê đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2783/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2783/TCT-DNL xác định đơn giá thuê đất 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2783/TCT-DNL xác định đơn giá thuê đất 2016

            • 22/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực