Công văn 2829/VPCP-KTN

Công văn 2829/VPCP-KTN về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2829/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2829/VPCP-KTN
V/v: thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 385/UBND-XD ngày 10 tháng 3 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1910/BKHĐT-KTĐP< ngày 29 tháng 3 năm 2011), Tài chính (công văn số 4594/BTC-ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2011) và Giao thông vận tải (công văn số 1691/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011) về việc xin thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến trung tâm xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp Dự án nêu trên vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 nếu đủ điều kiện. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện việc phân bổ vốn theo Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C22s

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2829/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2829/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực05/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2829/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 2829/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2829/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2829/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành05/05/2011
        Ngày hiệu lực05/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2829/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2829/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình

           • 05/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực