Công văn 283/CCTTHC

Công văn 283/CCTTHC về công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 283/CCTTHC công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 283/CCTTHC
V/v công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công an, Quốc phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Để tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất việc công bố, công khai thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương và nhập các thủ tục hành chính này vào phần mềm máy xén, sáng ngày 03 tháng 9 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) đã có cuộc họp với đại diện lãnh đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 các bộ, ngành: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển Việt Nam và các địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Trên cơ sở ý kiến của đại diện lãnh đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các bộ, ngành, địa phương nêu trên, Tổ công tác chuyên trách đề nghị các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc vào phần mềm máy xén như sau:

1. Việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành sẽ do bộ, ngành thực hiện, trong đó bao gồm tất cả các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các bộ, ngành chủ quản có trách nhiệm nhập vào phần mềm máy xén toàn bộ các thủ tục hành chính đã được công bố. Các địa phương có trách nhiệm công khai các thủ tục hành chính này thông qua việc kết nối với Trang thông tin điện tử của bộ, ngành hoặc bộ, ngành gửi toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính này (bản cứng và bản điện tử) cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của địa phương để đăng tải tên Trang thông tin điện tử của địa phương. Do các thủ tục hành chính này đã được Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các bộ, ngành nhập vào phần mềm máy xén nên Tổ công tác thực hiện đề án 30 của các địa phương không phải nhập vào phần mềm máy xén để tránh trùng lắp.

2. Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương có trách nhiệm công khai toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan ngành dọc (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đối với những thủ tục hành chính được công bố trên cơ sở Quyết định công bố của bộ, ngành chủ quản. Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc công khai thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương.

3. Đối với những thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương chưa được công bố trong quyết định của bộ, ngành thì các cơ quan ngành dọc có trách nhiệm thống kê, gửi Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành chủ quản để trình Lãnh đạo bộ chủ quản công bố./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ ( để b/c);
- VPCP; BTCN, Cổng TTĐT
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (3).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 283/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu283/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2009
Ngày hiệu lực08/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 283/CCTTHC công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 283/CCTTHC công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu283/CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/09/2009
        Ngày hiệu lực08/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 283/CCTTHC công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 283/CCTTHC công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc

            • 08/09/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực