Công văn 2859/VPCP-KGVX

Công văn 2859/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2859/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 908/UNDN-VX ngày 27 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8424/BKH-LĐVX ngày 24 tháng 11 năm 2010), của Bộ Tài chính (công văn số 15611/BTC-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2010) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4219/BVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 11 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng nêu tại công văn số 1000/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, xác định rõ nguồn vốn cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện dự án; trên cơ sở đó làm việc với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, để xác định mức hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2859/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2859/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực06/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2859/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2859/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2859/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2859/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành06/05/2011
        Ngày hiệu lực06/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2859/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2859/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc

             • 06/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực