Công văn 2882/UBND-KTTH

Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ đã được thay thế bởi Quyết định 29/2008/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2008.

Nội dung toàn văn Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2882/UBND-KTTH
V/v bổ sung nội dung Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh.

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;
- Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1207/STC-GCS ngày 04/8/2008 về việc bổ sung nội dung Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh. Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND Để các địa phương, đơn vị có cơ sở áp giá bồi thường, UBND tỉnh thống nhất bổ sung cụm từ: “ có chiều sâu chân móng > 1 mét, thì dùng bảng giá thành công việc để tính cho phần > 1 mét “ vào phần ghi chú từ khoản 1 - 4 ( các loại nhà ), mục I, phần A, Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTH(Mỹ).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2882/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2882/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2008
Ngày hiệu lực12/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2882/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2882/UBND-KTTH
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Minh Ánh
       Ngày ban hành12/08/2008
       Ngày hiệu lực12/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2882/UBND-KTTH bổ sung nội dung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 560/QĐ