Công văn 2931/LĐTBXH-DN

Công văn 2931/LĐTBXH-DN về thực hiện Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2931/LĐTBXH-DN thực hiện Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2931/LĐTBXH-DN
V/v Thực hiện Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
- Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, TCCN có dạy nghề;
- Giám đốc trung tâm dạy nghề;
- Giám đốc doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng cơ sở khác có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng phòng LĐ-TBXH Quận – Huyện.

 

Ngày 31/12/2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH về Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề. Để thống nhất công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo:

1. Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thống nhất việc cấp và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH (Các cơ sở dạy nghề vào Website của Bộ LĐ-TBXH: www.molisa.gov.vn để tải nội dung quyết định).

Cơ sở dạy nghề cần lưu ý: Các khóa học khai giảng trước ngày Quyết định này có hiệu lực vẫn sử dụng văn bằng, chứng chỉ theo mẫu cũ (theo QĐ 15/2007/QĐ-BLĐTBXH); trường hợp không đủ mẫu cũ có thể dùng mẫu mới (theo QĐ 75/2008/QĐ-BLĐTBXH).

2. Các Cơ sở dạy nghề tự in mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề, mẫu bản sao các loại theo nội dung Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH cần lưu ý đảm bảo tính chính xác về nội dung, hình thức nêu tại Quyết định và gửi văn bản đăng ký tại Tổng cục Dạy nghề - kèm 03 mẫu văn bằng, chứng chỉ (bản chính) để được xác nhận và lưu mẫu theo dõi quản lý.

3. Các Cơ sở dạy nghề không tự in mẫu và có nhu cầu sử dụng mẫu phôi các loại do Tổng cục Dạy nghề in và cung cấp cần cử cán bộ trực tiếp đến giao dịch với Phòng Dạy nghề để thống nhất các nội dung có liên quan, cụ thể: số lượng, kinh phí, phương thức thanh toán, chứng từ và các vấn đề liên quan, cụ thể: số lượng, kinh phí, phương thức thanh toán, chứng từ và các vấn đề có liên quan. Từ ngày 04/05/2009 Phòng Dạy nghề Sở sẽ bố trí cán bộ giao dịch, cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ (do Tổng cục Dạy nghề cung cấp) vào buồi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ sáng Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần.

Định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình in, quản lý cấp bằng, chứng chỉ sơ cấp nghề về Sở Lao động – TBXH (Phòng Dạy nghề) để Sở tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề (khoản 6 điều 7 của Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PDN.
- Website của Sở;

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀNguyễn Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2931/LĐTBXH-DN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2931/LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2009
Ngày hiệu lực23/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2931/LĐTBXH-DN thực hiện Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2931/LĐTBXH-DN thực hiện Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2931/LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Hiệp
        Ngày ban hành23/04/2009
        Ngày hiệu lực23/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2931/LĐTBXH-DN thực hiện Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2931/LĐTBXH-DN thực hiện Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH

           • 23/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực