Công văn 2970/GDĐT-VP

Công văn số 2970/GDĐT-VP về việc tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2008) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2970/GDĐT-VP tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008


 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2970/GDĐT-VP
Về tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2008) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng giáo dục các Quận,Huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ-TCCN;
- Giám đốc các TT Giáo dục Thường xuyên;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; căn cứ Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND ngày 13/12/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008; nhằm tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam  (03/02/1930 – 03/02/2008), 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 – 2008) và góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp đón xuân Mậu Tý 2008;  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau :

I. VỀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( 03/02/1930 – 03/02/2008) & 40 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN (1968 – 2008) :

- Tổ chức sinh hoạt chính trị rộng rãi về ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam & ý nghĩa Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, những thành tựu đổi mới của thành phố và đất nước trong đội ngũ CB-GV-CNV và học sinh, sinh viên toàn đơn vị.

- Thực hiện các băng rôn, khẩu hiệu treo trước cổng cơ quan, trường học tuyên truyền về kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở Văn hoá - Thông tin thành phố và Phòng văn hoá – Thông tin quận, huyện.

- Tham gia tốt các hội thi như : tìm hiểu về ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân; về “thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng”, việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức Thương mại Thế giới WTO… do Thành phố và các ban ngành, quận huyện tổ chức.

II. VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT MẬU TÝ  NĂM 2008 :

- Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 phải được tổ chức theo phương châm “đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà.

- Các trường, các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, đơn giản, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm cấm lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan, chiêu đãi lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc từ nguồn tiền có gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu tặng cho các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ Nhà nước (việc nghiêm cấm này được thực hiện cả vào các ngày kỷ niệm thành lập, tổng kết, mừng công, đón nhận danh hiệu Nhà nước). Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ cho cá nhân, đơn vị có công trong phối hợp, giúp đỡ thì phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo nếu để xảy ra vi phạm ở đơn vị mình phụ trách.

- Quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi và trao tặng quà Tết  cho các đối tượng là học sinh nghèo, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, giáo viên, nhân viên khó khăn;  giáo viên, nhân viên hưu trí .

- Nhắc nhở cán bộ, giáo viên và giáo dục cho học sinh, sinh viên đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nhằm hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, đề phòng dịch tiêu chảy cấp xảy ra.

- Tổ chức các đội xung kích để thường xuyên tuần tra, kiểm tra trong khu vực nhà trường, đặc biệt trong những ngày cao điểm đón xuân Mậu Tý. Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch tổ chức phân công lãnh đạo và cán bộ - giáo viên – công nhân viên trực cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ tết. Đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy định của các cơ quan chức năng.

- Tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện tốt Luật giao thông không tham gia, cổ vũ cho việc đua xe trái phép. Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Tuyên truyền, vận động để học sinh, sinh viên không tụ tập đông người trái pháp luật, không hành động quá khích, không tham gia các hoạt động do các thế lực thù địch, phản động kích động, dụ dỗ, lôi kéo.

- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và một số chất gây nghiện khác.

- Triệt để thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng các loại pháo. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng các loại pháo và các trò chơi gây cháy, nổ tại các trường học.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao, các hội trại giao lưu Mừng Đảng - Mừng xuân Mậu Tý vui vẻ, phấn khởi, lành mạnh phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.

- Thực hiện nghiêm túc việc nghỉ Tết Âm lịch và học lại bình thường theo Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 về kế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo & Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố về Quy định kế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008  cụ thể :

- Đối với các trường khối Mầm non và phổ thông : được nghỉ Tết Âm lịch  bắt đầu từ ngày 31/01/2008 đến hết ngày 11/02/2008. Học sinh đi học lại bình thường vào ngày 12/02/2008.

- Đối với các trường khối CĐ – TCCN,  trực thuộc : căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học, Hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên.

- Thủ trưởng các đơn vị báo cáo tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn trường học, tình hình học sinh đi học trong ngày đầu năm mới, những vấn đề phát sinh … gởi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo vào sáng ngày 12/02/2008 (mùng 6 Tết) để tổng hợp báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân và việc tổ chức đón Tết Mậu Tý năm 2008, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện. Khi có vấn đề, sự cố xảy ra tại đơn vị, đề nghị Thủ trưởng đơn vị báo cáo nhanh tình hình về Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, văn phòng Công Đoàn Ngành Giáo dục thành phố hoặc thường trực Ban Công tác Giáo dục Chính trị- Tư tưởng của ngành để kịp thời có biện pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên               (để
- Phòng ban Sở       thực hiện)
 - Bộ GD&ĐT                         (để
- Thành uỷ,UBND/TP            báo
- Đảng ủy, BGĐ Sở             cáo )
- CĐGD/TP  “ để phối hợp
- Lưu.VP       

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Công Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2970/GDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2970/GDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2970/GDĐT-VP

Lược đồ Công văn 2970/GDĐT-VP tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2970/GDĐT-VP tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2970/GDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Công Minh
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2970/GDĐT-VP tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2970/GDĐT-VP tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực