Công văn 2994/LĐTBXH-NCC

Công văn 2994/LĐTBXH-NCC năm 2016 thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2994/LĐTBXH-NCC thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/LĐTBXH-NCC
V/v thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và giám định gen đã được quy định tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150). Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của các cấp, ngành, địa phương và là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Đthực hiện có hiệu quả và đy nhanh tiến độ mục tiêu của Đề án 150, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố sắp xếp, tăng cường nhân sự làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trường hợp có khó khăn về nhân sự, có thsử dụng kinh phí quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đký hợp đồng từ 01 đến 02 lao động thực hiện công việc trên.

Đnghị đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu: VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2994/LĐTBXH-NCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2994/LĐTBXH-NCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2994/LĐTBXH-NCC thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2994/LĐTBXH-NCC thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2994/LĐTBXH-NCC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành11/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2994/LĐTBXH-NCC thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2994/LĐTBXH-NCC thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016

             • 11/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực