Công văn 30/SXD-KTXD

Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/SXD-KTXD
V/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ;
- Các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009, của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Căn cứ văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa;

Căn cứ văn bản số 258/BTTTT-KHTC ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức dự toán xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 5291/UBND-XDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố 10 bộ Đơn giá ngành xây dựng và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ,

Sở Xây dựng công bố đơn giá xây dựng công trình (phần xây dựng, phần sửa chữa, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và đơn giá XDCB công trình bưu chính viễn thông) khu vực thành phố Cần Thơ kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng hoặc tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009, của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng hướng dẫn việc xử lý chuyển tiếp việc áp dụng đơn giá xây dựng công trình như sau:

1/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày ký công bố đơn giá này và đã thực hiện phê duyệt dự toán công trình thì chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá XDCB do Sở Xây dựng công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008.

2/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt từ ngày ký công bố đơn giá này nhưng chưa thực hiện phê duyệt tự toán công trình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có thể tham khảo để quyết định áp dụng đơn giá xây dựng công trình kèm theo công bố tại văn bản này.

3/. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình mà chủ đầu tư quyết định áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình công bố tại văn bản này được thực hiện theo quy định hiện hành về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Sở Xây dựng sẽ cung cấp tất cả các tài liệu có liên quan khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- VP UBND-HĐND TP;
- BGĐ Sở XD;
- Đưa lên website SXD;
- Lưu VP- KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Công Mỹ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 30/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu30/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2012
Ngày hiệu lực11/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu30/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Công Mỹ
        Ngày ban hành11/01/2012
        Ngày hiệu lực11/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 30/SXD-KTXD công bố đơn giá xây dựng công trình

            • 11/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực