Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1

Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 thông báo cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành thẻ năm 2013

Nội dung toàn văn Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh Hà Nội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3001/BHXH-NVGĐ1
V/v thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

'

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế;

Nhằm đảm bảo quyền lợi và chất lượng khám chữa bệnh BHYT, căn cứ thực tế trên địa bàn Thủ đô và lộ trình đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu về tuyến dưới, tránh quá tải tuyến trên, trong khi đang xác định số lượng thẻ đăng ký có thể tiếp nhận tại từng cơ sở KCB BHYT. Theo báo cáo kết quả khảo sát điều kiện của cơ sở KCB đăng ký KCB ban đầu của các phòng Nghiệp vụ giám định, BHXH các quận, huyện, thị xã. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tạm thời thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2013 cho đối tượng có thẻ BHYT do BHXH thành phố Hà Nội phát hành như sau:

1- Nguyên tắc đăng ký KCB ban đầu:

- Người tham gia BHYT cư trú hoặc công tác trên địa bàn quận, huyện, thị xã được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương và các bệnh viện trên địa bàn quận, huyện, thị xã đó hoặc giáp ranh giữa các quận, huyện, thị xã phù hợp khoảng cách nơi cư trú, công tác với cơ sở KCB để thuận tiện cho người có thẻ đi KCB.

- Người tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi có nhu cầu được đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi công tác để thuận tiện khi khám chữa bệnh BHYT.

- Đối với các bệnh viện do Trung tâm giám định BHYT & thanh toán đa tuyến ký hợp đồng và đối tượng tham gia BHYT tự nguyện tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1949/BHXH-NVGĐ1 ngày 18/6/2012 của BHXH TP Hà Nội.

- Đối tượng học sinh sinh viên đăng ký KCB ban đầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2457/BHXH-NVGĐ1 ngày 13/8/2012 của BHXH TP Hà Nội về thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2012-2013.

2- Danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu:

- Danh sách các cơ sở y tế nhận đăng ký KCB ban đầu cho tất cả các đối tượng (Phụ lục 1)

Lưu ý các cơ sở y tế không đủ khả năng tiếp nhận khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc chỉ có khả năng tiếp nhận KCB cho đối tượng trên 15 tuổi.

- Danh sách các bệnh viện tuyến thành phố trở lên (Phụ lục 2): nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND, hưu trí, bảo trợ xã hội.

- Danh sách các phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc thành phố Hà Nội quản lý (Phụ lục 3): Nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng tham gia BHYT đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 161-HD/BTCTU ngày 07/12/2007 của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội. Đối tượng phải có sổ khám bệnh do Phòng Quản lý sức khoẻ cán bộ Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký tại các Phòng khám sức khoẻ cán bộ theo địa bàn.

- Danh sách các y tế cơ quan, y tế trường học (Phụ lục 4): nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý.

3- Tổ chức thực hiện:

- BHXH các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người có thẻ BHYT lựa chọn đăng ký KCB ban đầu theo đúng nguyên tắc nêu trên và danh sách thông báo kèm theo công văn, đảm bảo giảm 15% tổng số thẻ đăng ký KCB ban đầu từ các cơ sở KCB tuyến thành phố trở lên so với năm 2012 (Phụ lục 2).

- Phòng Cấp sổ thẻ tổng hợp số thẻ BHYT phát hành đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB căn cứ trên dữ liệu của BHXH các quận, huyện, thị xã chuyển các phòng Nghiệp vụ giám định trước ngày 5 hàng tháng.

Đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để phát hành thẻ BHYT theo đúng danh sách cơ sở KCB BHYT đã thông báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc bổ sung các đơn vị mới phải có thông báo kịp thời về các Phòng Nghiệp vụ giám định để trình lãnh đạo BHXH Thành phố Hà Nội xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; ỐC
- BHXHVN (để báo cáo);
- Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
- Giám đốc, các PGĐ (để chỉ đạo);
- Web BHXHTP Hà Nội;
- Lưu: VT, NVGĐ1, NVGĐ2 (02 bản).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hoà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3001/BHXH-NVGĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1

Lược đồ Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3001/BHXH-NVGĐ1
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh Hà Nội

             • 05/10/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực