Công văn 3014/VPCP-KTN

Công văn 3014/VPCP-KTN về hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen trên lúa cho các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3014/VPCP-KTN hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3014/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen trên lúa cho các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 844/BNN-BVTV ngày 26 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 5268/BTC-NSNN ngày 27 tháng 4 năm 2010), về việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen trên lúa cho các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định cụ thể vùng dịch, diện tích lúa bị tiêu hủy đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí tiêu hủy, kinh phí mua thuốc bảo vệ thực vật để Bộ Tài chính có căn cứ hỗ trợ cho các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa theo quy định tại Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 về chính sách hỗ trợ phòng trừ bệnh rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) và công văn số 1486/TTg-KTN ngày 9 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức hỗ trợ phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; Các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3014/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3014/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực10/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3014/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3014/VPCP-KTN hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3014/VPCP-KTN hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3014/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực10/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3014/VPCP-KTN hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3014/VPCP-KTN hỗ trợ kinh phí tiêu hủy vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc

           • 10/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực