Công văn 3017/TCT-PCCS

Công văn số 3017/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

Nội dung toàn văn Công văn 3017/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3017/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1080/CT-QD ngày 31/7/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Xác định đối tượng hoàn thuế

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Điểm 2, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 và hướng dẫn tại Điểm 2.1, công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính, công văn số 1315 TCT/ĐTNN ngày 05/5/2005 của Tổng cục Thuế thì:

a/ Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại và dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát:

+ Nếu hợp đồng đã ký và được phê duyệt bao gồm số thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn để trả thuế GTGT thì chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

+ Nếu hợp đồng đã ký và phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT và nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp nhà thầu chính hoạt động dưới hình thức Ban Điều hành, Ban Điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài Khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn và nhận thanh toán từ chủ dự án thì được cơ quan thuế cấp mã số thuế, được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên.

b/ Các dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cho vay lại, các dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt kể từ ngày 29/5/2001 trở đi (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì chủ dự án và nhà thầu chính thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT như quy định tại Luật thuế GTGT, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan, không thuộc đối tượng được hoàn thuế như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tế của dự án để xác định cụ thể đối tượng được hoàn thuế GTGT.

2/ Xử lý tài sản sau khi hoàn thành dự án:

- Đối với các tài sản của chủ dự án thuộc nguồn vốn ODA: Việc quản lý và sử dụng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định có liên quan.

- Đối với các tài sản của nhà thầu chính: Thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3017/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3017/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2006
Ngày hiệu lực18/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3017/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3017/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3017/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành18/08/2006
        Ngày hiệu lực18/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3017/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3017/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA

           • 18/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực