Công văn 3037/TCT-DNNN

Nội dung toàn văn Công văn 3037/TCT-DNNN chính sách thuế hoạt động truyền hình


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3037/TCT-DNNN
V/v: Thuế đối với dịch vụ quảng cáo của Đài PTTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 128/PTTH ngày 12/5/2006 của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An v/v chính sách thuế đối với hoạt động truyền hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 13/6/2006 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 79/2002/QĐ-BTC về việc công bố Danh Mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế. Theo đó, Thông tư số 03/2000/TT-BTC ngày 10/1/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình đến ngày 31/12/2001 hết hiệu lực thi hành. Đài phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện nộp thuế và các Khoản thu khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ PC, Vụ CST, HCSN;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3037/TCT-DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3037/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2006
Ngày hiệu lực 21/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3037/TCT-DNNN chính sách thuế hoạt động truyền hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3037/TCT-DNNN chính sách thuế hoạt động truyền hình
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3037/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 21/08/2006
Ngày hiệu lực 21/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3037/TCT-DNNN chính sách thuế hoạt động truyền hình

Lịch sử hiệu lực Công văn 3037/TCT-DNNN chính sách thuế hoạt động truyền hình

  • 21/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực