Quyết định 79/2002/QĐ-BTC

Quyết định 79/2002/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2002/QĐ-BTC danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ, thay thế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT, BỊ BÃI BỎ HOẶC CÓ VĂN BẢN THAY THẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
- Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Căn cứ Nghị định số 178 - CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành gồm 51 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Toà án NDTC,Viện kiểm sát NDTC,
- Các cơ quan đoàn thể TW,
- Sở TC-VG, Cục thuế, KBNN, Quỹ Hỗ trợ phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,
- Lưu: VP,CSTC, Ban QLƯDTH.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2002/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2002/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2002
Ngày hiệu lực28/06/2002
Ngày công báo25/07/2002
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2002/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 79/2002/QĐ-BTC danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ, thay thế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 79/2002/QĐ-BTC danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ, thay thế
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu79/2002/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýNguyễn Sinh Hùng
    Ngày ban hành13/06/2002
    Ngày hiệu lực28/06/2002
    Ngày công báo25/07/2002
    Số công báoSố 35
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật17 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 79/2002/QĐ-BTC danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ, thay thế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2002/QĐ-BTC danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ, thay thế

        • 13/06/2002

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/07/2002

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/06/2002

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực