Công văn 3059/BKHĐT-TH

Công văn 3059/BKHĐT-TH về giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3059/BKHĐT-TH giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2015


B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/BKHĐT-TH
V/v giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam;
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3458/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc giải ngân vốn ODA năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 như sau:

1. Đối với các chương trình, dự án ODA được giao kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 tại Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2015 theo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ.

Riêng đối với số kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 bố trí cho các khoản chi chung; các dự án thuộc các Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng: thực hiện và giải ngân theo mức vốn kế hoạch năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, không được phép giải ngân vượt mức kế hoạch vốn năm 2015 đã được giao.

2. Đ có văn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 cho các bộ, ngành trung ương và địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương định kỳ hằng Quý và cả năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 theo biểu mẫu kèm theo với thời gian như sau:

- Trước ngày 20 tháng 7 năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA được bố trí kế hoạch năm 2015 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Trước ngày 20 tháng 10 năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA được bố trí kế hoạch năm 2015 tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Trước ngày 28 tháng 02 năm 2016, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA được bố trí kế hoạch năm 2015 tính đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016,

Sau thi điểm nêu trên, nếu bộ, ngành trung ương và địa phương nào không báo cáo, được hiểu là không có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2015 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc giải ngân vượt kế hoạch được giao.

3. Bộ Tài chính cấp phát vốn theo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ. Định kỳ hàng Quý và cả năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 của từng chương trình, dự án ODA của các bộ, ngành trung ương và địa phương được giao kế hoạch theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3059/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3059/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2015
Ngày hiệu lực21/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3059/BKHĐT-TH giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3059/BKHĐT-TH giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3059/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành21/05/2015
        Ngày hiệu lực21/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3059/BKHĐT-TH giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3059/BKHĐT-TH giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2015

           • 21/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực