Công văn 306/BNN-TCCB

Công văn 306/BNN-TCCB năm 2014 gửi báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính và tài liệu kiểm chứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 306/BNN-TCCB 2014 báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính tài liệu kiểm chứng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/BNN-TCCB
V/v gửi báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số CCHC và tài liệu kiểm chứng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng NLS và TS, Chế biến NLTS và NM, Quản lý xây dựng công trình, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế, Khoa học CN và MT; Quản lý doanh nghiệp;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

 

Triển khai Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ", Bộ Nông nghiệp và PTNN đã triển khai xây dựng dự thảo Bộ chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và tổ chức đánh giá chấm điểm (chấm thử) kết quả cải cách hành chính của đơn vị năm 2013 (theo Công văn số 5694/BNN-TCCB ngày 05/12/2013).

Đến nay, các đơn vị đã thực hiện đánh giá và gửi kết quả chấm điểm về Bộ, tuy nhiên, một số đơn vị chưa gửi Báo cáo diễn giải kèm theo tài liệu kiểm chứng để thẩm định kết quả tự chấm điểm của đơn vị và tính khả thi của Bộ chỉ số.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, để có căn cứ hoàn chỉnh dự thảo Bộ chỉ số, trình Bộ trưởng phê duyệt, triển khai thực hiện, đề nghị các đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, kèm theo các tài liệu kiểm chứng (Các Cục: Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng NLS và TS, Chế biến NLTS và NM, Quản lý xây dựng công trình, Kinh tế hợp tác và PTNT; Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Hợp tác quốc tế, Khoa học CN và MT; Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ), khẩn trương gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực cải cách hành chính) trước ngày 24/01/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Thông tin chi tiết cần trao đổi, liên hệ: Văn phòng thường trực cải cách hành chính - ĐT: 04.37345416, Fax: 04.37345415./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sông Thao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 306/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu306/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2014
Ngày hiệu lực20/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 306/BNN-TCCB 2014 báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính tài liệu kiểm chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 306/BNN-TCCB 2014 báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính tài liệu kiểm chứng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu306/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Sông Thao
        Ngày ban hành20/01/2014
        Ngày hiệu lực20/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 306/BNN-TCCB 2014 báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính tài liệu kiểm chứng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 306/BNN-TCCB 2014 báo cáo chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính tài liệu kiểm chứng

           • 20/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực