Công văn 306/TCT-KK

Công văn 306/TCT-KK kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy thủy điện không thuộc EVN do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 306/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng các nhà máy thủy điện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với các nhà máy thủy điện không thuộc EVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhà máy thủy điện không thuộc EVN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định tại:

- Điều 2.1, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT đối với các cơ sở sản xuất thủy điện:

"Cơ sở sản xuất thủy điện nêu tại điểm 1.1 Khoản 1 Điều này thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện)..."

- Khoản 1, Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất thủy điện:

"Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện). Trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thuế GTGT do cơ sở sản xuất thủy điện nộp ngân sách các tỉnh thực hiện theo tỉ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy (bao gồm: tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện) nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại  địa phương nơi đóng trụ sở chính đồng thời sao gửi tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế GTGT."

- Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT;

Căn cứ vào các quy định nêu trên và qua báo cáo của các Cục Thuế, để việc kê khai, nộp thuế GTGT của các cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN phù hợp với đặc thù của hoạt động sản xuất thủy điện, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT phát sinh từ hoạt động sản xuất xuất thủy điện vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện). Cụ thể:

- Doanh nghiệp khai thuế GTGT đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định vào Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và khai số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện vào Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

Số thuế GTGT phát sinh phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện (khai vào Phụ lục 01-5/GTGT) doanh nghiệp tự xác định bằng cách lấy số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất thủy điện. Trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì thuế GTGT do cơ sở sản xuất thủy điện nộp ngân sách các tỉnh thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy (bao gồm: tuabin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện).

- Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính, đồng thời sao gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và Phụ lục 01-5/GTGT cho cơ quan thuế địa phương nơi có nhà máy thủy điện.

- Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động sản xuất thủy điện được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ: CST, PC (BTC);
- Các Vụ: CS, PC, DNL (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 306/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu306/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực22/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 306/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng các nhà máy thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 306/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng các nhà máy thủy điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu306/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành22/01/2013
        Ngày hiệu lực22/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 306/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng các nhà máy thủy điện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 306/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng các nhà máy thủy điện

            • 22/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực