Công văn 3096/TCT-CS

Công văn 3096/TCT-CS năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3096/TCT-CS 2019 thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3096/TCT-CS
V/v: thuế BVMT đối với dầu tái sinh

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 7345/CT-Ttra2 ngày 14/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với sản phẩm dầu tái sinh của Công ty TNHH MTV Môi trường TKV, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 10 Luật thuế BVMT quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay;

c) Dầu diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

Mỡ nhờn.”

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.”

“Điều 10 Khai thuế, tính thuế, nộp thuế

1. Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho được thực hiện theo tháng và theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Thuế BVMT quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường.

1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.”

Tai Điểm 10 Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ thống nhất như sau:

“Chính phủ thống nhất: Than cốc, dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo Luật thuế bảo vệ môi trường, số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với than cốc, dầu tái sinh (nếu có) kể từ thời điểm Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế theo đề nghị của Bộ Tài chính”.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và hồ sơ cụ thể để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Thuộc tính Công văn 3096/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3096/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(14/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3096/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3096/TCT-CS 2019 thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3096/TCT-CS 2019 thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3096/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành06/08/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (14/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3096/TCT-CS 2019 thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3096/TCT-CS 2019 thuế bảo vệ môi trường đối với dầu tái sinh

           • 06/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực