Công văn 3100/TCT-CS

Công văn số 3100/TCT-CS về hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3100/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3100/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA

Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 574/CT-ĐTNN ngày 25/04/2007của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc xử hoàn thuế GTGT dự án quản xử chất thải rắn Hải Phòng, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

- Tại Điểm 6 Mục I Phần D Thông số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính Điểm 2.2.2 Mục III Thông số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dấn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quy định: “Chủ dự án ODA vay ưu đãi được ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được ngân sách Nhà nước cấp phát một phần một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 ( ngày Nghị định 17/2001/NĐ-CP hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông này.

Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây dựng, lắp đặt công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông này”.

Hồ để được giải quyết hoàn thuế phải đáp ứng quy định tại Điểm 4 Mục II Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định trên, trường hợp dự án quản xử chất thải rắn Hải Phòng sử dụng bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc theo chế tài chính hướng dẫn tại công văn số 5764/VPCP ngày 17/10/2002 của Văn phòng Chính phủ bằng hình thức Ngân sách Nhà nước cấp phát 70% tổng giá trị dự án, còn lại 30% tổng giá trị dự án thực hiện theo chế cho vay lại, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 696/TTg ngày 28/8/1997 (trước thời Điểm Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức hiệu lực thi hành), nếu chủ dự án giao thầu lại cho nhà thầu chính thực hiện từng hạng Mục của dự án theo giá không thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện từng hạng Mục công trình theo Hợp đồng đã với chủ dự án.

Tổng cục Thuế ý kiến để Cục thuế thành phố Hải phòng được biết hướng dẫn thực hiện theo quy định


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3100/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3100/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3100/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3100/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3100/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3100/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3100/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực