Công văn 3101/TCT-PCCS

Công văn số 3101/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 3101/TCT-PCCS hướng dẫn về thuế GTGT dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3101/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế   

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 16/BXD-HTĐT ngày 04/7/2006 và công văn số 22/BXD-HTĐT ngày 25/7/2006 của Bộ Xây dựng đề nghị việc hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 578/CP-QHQT ngày 04/5/2004 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính thì: Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam thuộc dự án viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Phần Lan có tổng số vốn là 19.000.000 EUR, trong đó 5.500.000 EUR dùng cho việc xây dựng các công trình cấp nước tại 04 tỉnh và thành phố thuộc Chương trình là Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Kạn và Hải Phòng. Số vốn 5.500.000 EUR nêu trên được Chính phủ Phần Lan chuyển cho các tỉnh thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam thông qua Bộ Tài chính, sau đó Bộ Tài chính sẽ ủy quyền cho Quỹ hỗ trợ phát triển (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) tiến hành cấp vốn cho các chủ dự án dưới hình thức vay lại thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên. Chủ dự án phải hạch toán riêng phần dự án được đầu tư bằng nguồn vốn nêu trên để thực hiện các ưu đãi thuế nêu tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Xây dựng (Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên;
- Cục thuế tinh Bắc Kạn;
- Cục thuế tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, TCĐN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3101/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3101/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3101/TCT-PCCS hướng dẫn về thuế GTGT dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3101/TCT-PCCS hướng dẫn về thuế GTGT dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3101/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/08/2006
        Ngày hiệu lực24/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3101/TCT-PCCS hướng dẫn về thuế GTGT dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3101/TCT-PCCS hướng dẫn về thuế GTGT dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình nước

            • 24/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực