Công văn 3114/BHXH-TCKT

Công văn 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3114/BHXH-TCKT 2019 phát hiện vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3114/BHXH-TCKT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Ban Qu
n dự án trực thuộc Bo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Ngh định s 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 ca Chính ph quy đnh xử phạt vi phạm hành chính qun lý, s dụng i sn công; thc hành tiết kiệm, chng lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhàc (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019), Công văn s 9225/BTC-QLCS ngày 12/8/2019 của Bộ Tài chính v việc trin khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong h thng BHXH thc hiện mt số ni dung sau:

1. Ph biến, quán triệt đến toàn thể đơn v nội dung Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

2. Các đơn v, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vực qun lý, sử dụng tài sn công; thc hành tiết kim, chng ng phí; kho bc nhàc có trách nhim chuyn hồ sơ (nếu có) hoặc thông báo ti người có thẩm quyền xphạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định s 63/2019/NĐ-CP để xem xét, xử lý.

3. Giám đốc BHXH tnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn c đơn v trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định ca pháp luật và ca BHXH Việt Nam trong nh vực qun lý, s dng tài sn công; thc hành tiết kiệm, chống ng phí; kho bc nhà nước.

4. Trường hp xy ra vi phm, các đơn vị phi báo cáo kp thi về BHXH Việt Nam nội dung, hành vi vi phạm, kết quả thực hiện vic xử phạt và các hồ sơ liên quan.

Bo him xã hội Việt Nam thông báo đ các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Thuộc tính Công văn 3114/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3114/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(11/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3114/BHXH-TCKT

Lược đồ Công văn 3114/BHXH-TCKT 2019 phát hiện vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3114/BHXH-TCKT 2019 phát hiện vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3114/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (11/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3114/BHXH-TCKT 2019 phát hiện vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3114/BHXH-TCKT 2019 phát hiện vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công

             • 26/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực