Công văn 31294/CT-HTr

Công văn 31294/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31294/CT-HTr thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31294/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội
(Địa chỉ: Tầng G2, nhà B4 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đng Đa, TP Hà Nội.
MST: 0105281799)

Trả lời công văn số 597/MBAMC-TCKT ngày 09/05/2016 của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (sau đây gọi tắt MBAMC) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Khoản 4 Điều 5 quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty c phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty c phần X.

+ Tại Khoản 11 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điu 5) được khấu trừ toàn bộ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

Điều 20. Xử đi với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điu chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điu chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đu ra, đầu vào. Hóa đơn điu chỉnh không được ghi số âm (-).

…”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 10 Điều 1 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

- Căn cứ công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 0112100004 cấp ngày 09/01/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

- Căn cứ công văn số 2823/UBND-XDGT ngày 04/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án tại Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Căn cứ quy định trên, trường hợp MBAMC phát sinh hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hp tại Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Dự án Mỹ Đình) cho công ty MBLand, dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì khi chuyển nhượng MBAMC không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng này. Toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào trong giai đoạn đầu tư dự án Mỹ đình nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì MBAMC được khấu trừ theo quy định.

Trường hợp MBAMC đã xuất hóa đơn và thực hiện kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án Mỹ Đình thì hai bên thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng. Số thuế MBAMC đã nộp được coi là nộp thừa và được xử lý theo Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 đ được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr
(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31294/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31294/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 31294/CT-HTr thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31294/CT-HTr thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31294/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 31294/CT-HTr thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 31294/CT-HTr thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Hà Nội 2016

           • 17/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực