Công văn 314/TCT-CS

Công văn 314/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 314/TCT-CS 2018 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 314/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 77118/CT-TTHT ngày 27/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyn nhượng dự án bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì:

Cục Thuế thành phố Hà Nội có nêu vướng mắc về “hướng dẫn việc kê khai, tính nộp thuế đối với việc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản dở dang, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động cho đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án”.

Tuy nhiên, tại điểm 2 công văn số 77118/CT-TTHT nêu trên, Cục Thuế trình bày “Công ty có hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nhà ở, văn phòng làm việc và dịch vụ cho nhà đầu tư khác để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư với mục đích và nội dung không thay đổi. Dự án đã có khách mua, đã có doanh thu, đã kê khai, nộp thuế GTGT vào kỳ kê khai tháng 9/2015. Vậy hoạt động chuyn nhượng dự án đầu tư này của Công ty có thuộc trường hợp không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT hay không?”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội làm rõ nội dung trên.

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã”;

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty c phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty c phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty c phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X”.

Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu quy định pháp luật và căn cứ thực tế phát sinh đ hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- We
bsite TCT;
- Lưu: VT,
CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 314/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 314/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/01/2018
Ngày hiệu lực 19/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 314/TCT-CS

Lược đồ Công văn 314/TCT-CS 2018 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 314/TCT-CS 2018 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 314/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 19/01/2018
Ngày hiệu lực 19/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 314/TCT-CS 2018 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 314/TCT-CS 2018 chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản

  • 19/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực