Công văn 3144/VPCP-KTTH

Công văn 3144/VPCP-KTTH về tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3144/VPCP-KTTH tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3144/VPCP-KTTH
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2907/BKHĐT-CLPT ngày 12 tháng 5 năm 2011 về việc tiến độ xây dựng dự thảo Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 -2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 -2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo việc tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011 (Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ).

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục thuộc VPCP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3144/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3144/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3144/VPCP-KTTH tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3144/VPCP-KTTH tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3144/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3144/VPCP-KTTH tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3144/VPCP-KTTH tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động

             • 18/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực