Công văn 3151/BHXH-CSYT

Công văn 3151/BHXH-CSYT năm 2019 về trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3151/BHXH-CSYT 2019 trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3151/BHXH-CSYT
V/v trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Nghị định 146

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Ngày 8/5/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 1472/BHXH-CSYT về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ do các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện về nhân lực theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nêu trên, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

Ngày 04/6/2019 Bộ Y tế có Công văn số 3118/BYT-BH trả lời BHXH Việt Nam về những khó khăn, vướng mắc trong việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP .

BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 3118/BYT-BH để BHXH các tỉnh nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn này, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết (sao gửi Công văn 3118/BYT-BH của Bộ Y tế)./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);

- Trưởng ban (để bc);
- Các đơn vị: BT, ST, TCKT, KHĐT, KTNB, DVT, GĐB, GĐN, TT;
- Lưu: VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Tất Thao

 

Thuộc tính Công văn 3151/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3151/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(21/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3151/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 3151/BHXH-CSYT 2019 trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3151/BHXH-CSYT 2019 trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3151/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Tất Thao
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (21/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3151/BHXH-CSYT 2019 trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3151/BHXH-CSYT 2019 trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

             • 29/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực