Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN

Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN năm 2013 bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN năm 2013 phòng chống tham nhũng môn học Pháp luật


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3155/LĐTBXH-TCDN
V/v bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở dạy nghề có đào tạo trình độ Trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

 

Thực hiện Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề và các trường cao đẳng, đại học có đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật đã được ban hành tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để tổ chức giảng dạy từ năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

a) Thời lượng bổ sung

- Bổ sung "Bài 5 - Phòng, chống tham nhũng" với tổng số 04 giờ, gồm 03 giờ lý thuyết và 01 giờ thảo luận vào Chương trình môn học Pháp luật, dùng cho khóa học trình độ trung cấp nghề.

- Bổ sung "Bài 10: Phòng, chống tham nhũng" với tổng số 05 giờ, gồm 04 giờ lý thuyết và 01 giờ thảo luận vào Chương trình môn học Pháp luật dùng cho khóa học trình độ cao đẳng nghề.

b) Nội dung bổ sung

Nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề bao gồm: khái niệm tham nhũng; nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng.

Ngoài chương trình chính khóa, các cơ sở dạy nghề cần chủ động trong việc lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên thông qua một số hoạt động ngoại khóa sau: báo cáo chuyên đề trong tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên hàng năm; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xây dựng chuyên mục giáo dục phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử.

2. Trên cơ sở tham khảo Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng do Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) biên soạn và các tài liệu về phòng chống tham nhũng đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (www. thanhtra.gov.vn), các cơ sở dạy nghề xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn đề cương bài giảng, giáo án; tổ chức giảng dạy; kiểm tra, đánh giá và tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên và đặc điểm của cơ sở.

3. Các Bộ, ngành, địa phương quản lý cơ sở dạy nghề chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở dạy nghề trong phạm vi quản lý của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3155/LĐTBXH-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN năm 2013 phòng chống tham nhũng môn học Pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN năm 2013 phòng chống tham nhũng môn học Pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3155/LĐTBXH-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành23/08/2013
        Ngày hiệu lực23/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN năm 2013 phòng chống tham nhũng môn học Pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN năm 2013 phòng chống tham nhũng môn học Pháp luật

           • 23/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực