Công văn 3178/TCT-ĐTNN

Công văn số 3178/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội-Cầu Giẽ

Nội dung toàn văn Công văn 3178/TCT-ĐTNN hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3178/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty Louis Berger
- Cục thuế Thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 011/05-KT ngày 18/8/2005 của Công ty Louis Berger về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn (vốn ODA vay Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB) và dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Cầu Giẽ (vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới – WB), theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý cụ thể như sau:

1. Xác định đối tượng được hoàn thuế GTGT

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về  việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi do NSNN đầu tư không hoàn trả;

Căn cứ công văn số 868 TC/TCĐN ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính về việc xác nhận các dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi theo cơ chế Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả;

Căn cứ công văn số 698/BGTVT-KHĐT ngày 9/2/2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc xác nhận không bố trí vốn kế hoạch hàng năm để thanh toán thuế GTGT cho tư vấn giám sát dự án ADB2 vốn vay ADB và dự án WB1 đoạn Hà Nội - Cầu Giẽ vốn vay WB;

Trường hợp các hợp đồng tư vấn giám sát ngày 24/10/1997 ký giữa liên danh tư vấn Louis Berger & Finnroad Ltd., với chủ dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn và hợp đồng tư vấn giám sát ngày 8/7/1998 ký giữa liên danh tư vấn Louis Berger & Deleuw Cather với chủ dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Cầu Giẽ, là các dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi theo cơ chế Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả. Giá trị các hợp đồng này đã bao gồm cả thuế doanh thu (nay là thuế GTGT) thì chủ dự án phải thanh toán cho nhà thầu chính theo giá đã bao gồm cả thuế GTGT và được làm thủ tục hoàn lại số thuế GTGT đã thanh toán cho nhà thầu chính.

Xét trường hợp trong quá trình thực hiện các dự án nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã không bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm cho chủ dự án là Ban Quản lý dự án 1 (PMU1) để thanh toán thuế GTGT cho nhà thầu chính tư vấn giám sát (xác nhận tại công văn số 698/BGTVT-KHĐT ngày 9/2/2006 của Bộ Giao thông vận tải), vì vậy, nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào để thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký với chủ dự án; nhà thầu chính phải đáp ứng được đầy đủ các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế theo quy định (trừ Điều kiện hợp đồng đã ký không bao gồm thuế doanh thu/GTGT). Trường hợp dự án được cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì sẽ giảm trừ số được hoàn hoặc hoàn trả lại NSNN.

2. Về việc giải quyết hoàn thuế GTGT

Xét trường hợp Công ty Louis Berger là nhà thầu chính thực hiện dự án ODA, trong thời gian đầu thực hiện dự án do một số nguyên nhân khách quan, chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế, Tổng cục Thuế đồng ý cho phép Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án ODA chưa có mã số thuế của Công ty nhưng có ghi cụ thể tên người mua là Công ty Louis Berger và đầy đủ nội dung khác của hóa đơn, đồng thời bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã kê khai nộp thuế GTGT đối với các hóa đơn nêu trên.

Cục thuế TP. Hà Nội có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các chứng từ thanh toán của chủ dự án cho nhà thầu theo giá không bao gồm thuế GTGT, kiểm tra việc kê khai nộp thuế của các đơn vị bán hàng cho nhà thầu, tính hợp pháp của các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong thời gian nêu trên theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và thực hiện hoàn thuế GTGT cho nhà thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Louis Berger, Cục thuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để b/c);
- Bộ GTVT;
- PMU1;
- Vụ NSNN, ĐT, PC,
TCĐN, CST, KBNN;
- Lưu: VT, ĐTNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3178/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3178/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2006
Ngày hiệu lực28/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3178/TCT-ĐTNN hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3178/TCT-ĐTNN hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3178/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành28/08/2006
        Ngày hiệu lực28/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3178/TCT-ĐTNN hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3178/TCT-ĐTNN hoàn thuế giá trị gia tăng của Hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng quốc lộ I, Hà Nội - Lạng Sơn

           • 28/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực