Công văn 3181/VPCP-KNTN

Công văn 3181/VPCP-KNTN về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3181/VPCP-KNTN đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/VPCP-KNTN
V/v Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2011

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ.

 

Xét Báo cáo số 24/BC-BCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về kết quả Hội nghị toàn quốc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo về công tác chống buôn lậu, giân lận thương mại và hàng giả năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. Thời gian qua các Bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực, cố gắng, chủ động trong việc chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, trong công tác này Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, các lực lượng chức năng còn một số hạn chế, tồn tại: chưa có giải pháp lâu dài và căn cơ, công tác dự báo chưa tốt, kết quả đấu tranh, xử lý còn hạn chế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa chặt chẽ, các văn bản pháp luật còn bất cập sơ hở.

2. Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có hiệu quả hơn, yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và địa phương cùng các lực lượng chức năng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng thiết yếu, trên các tuyến và địa bàn trọng điểm. Trong đó cần lưu ý kiểm tra, kiểm soát tình trạng đầu cơ, nâng giá tùy tiện các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, sắt thép, xi măng, xăng dầu; nhập lậu pháo và chất thải độc hại; xuất lậu khoáng sản, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu; kinh doanh trái phép vàng và ngoại tệ.

- Làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, nhất là những hàng hóa thiết yếu để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi bổ sung kịp thời những văn bản quy định sơ hở bất cập để phục vụ tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sạch, vững mạnh.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật với các hình thức phong phú, hiệu quả cho mọi đối tượng, để người dân tự giác không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh buôn bán hàng giả.

- Chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, phối hợp đấu tranh chống các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

3. Giao Ban Chỉ đạo 127 Trung ương trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính việc mua sắm trang thiết bị, xe chuyên dùng cần thiết cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công Thương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án áp dụng Phụ cấp thâm niên cho lực lượng Quản lý thị trường như các lực lượng chức năng khác như: Hải quan, Kiểm lâm, kiểm toán...được quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để có thể áp dụng từ quý II năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
 các Vụ: KTTH, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KNTN (3), VQ.85

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3181/VPCP-KNTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3181/VPCP-KNTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2011
Ngày hiệu lực19/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3181/VPCP-KNTN

Lược đồ Công văn 3181/VPCP-KNTN đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3181/VPCP-KNTN đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3181/VPCP-KNTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành19/05/2011
        Ngày hiệu lực19/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3181/VPCP-KNTN đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3181/VPCP-KNTN đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

           • 19/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực