Công văn 3188/UBND-CNGTXD

Công văn 3188/UBND-CNGTXD năm 2014 dừng xác nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường “không phải cấp giấy phép khai thác” để làm nguyên liệu phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3188/UBND-CNGTXD 2014 dừng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3188/UBND-CNGTXD
V/v dừng xác nhận đăng ký khu vực khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường “không phải cấp giấy phép khai thác” để làm nguyên liệu phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới

Giang, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 223/BC-STNMT ngày 06 tháng 9 năm 2014 báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đá vôi, cát, sỏi làm VLXD thông thường phục vụ xây dựng chương trình nông thôn mới.

Để tuân thủ đúng các quy định của Luật khoáng sản, đồng thi chấn chỉnh hoạt động đăng ký khai thác khoáng sản để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong Đ án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Công văn số 2007/UBND-CNGTXD ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh.

2. Giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp đã được đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư sản xuất, cung ứng vật liệu cho các công trình xây dựng thuộc Đ án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quản lý đảm bảo theo nội dung doanh nghiệp đã được đăng ký.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ xây dựng các công trình thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới phải thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ, khối lượng theo kế hoạch đã đăng ký; lập, thẩm định, phê duyệt và nộp thiết kế mỏ, thông báo kế hoạch sản xuất thi công tới Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, cấp xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản của đơn vị trước ngày 25/9/2014; thực hiện khai thác đảm bảo theo đúng thiết kế, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh - trật tự trong quá trình sản xuất; chm dứt ngay việc bán sản phẩm đã sản xuất ra thị trường ngoài xã đơn vị đã được chấp thuận đăng ký cung cấp cho xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong Đ án xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được xác nhận để thực hiện các dự án đầu tư khác trên địa bàn.

Căn cứ chỉ đạo, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tnh;
- Công an tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tnh;
-
Lưu: VT, CVCN.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3188/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3188/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2014
Ngày hiệu lực25/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3188/UBND-CNGTXD 2014 dừng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3188/UBND-CNGTXD 2014 dừng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3188/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành25/09/2014
        Ngày hiệu lực25/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3188/UBND-CNGTXD 2014 dừng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hà Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3188/UBND-CNGTXD 2014 dừng đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hà Giang

             • 25/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực