Công văn 3229/UBCK-QLQ

Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3229/UBCK-QLQ
V/v chấn chỉnh các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát.

 

Ngày 05/9/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 2816/UBCK-QLKD về việc tuân thủ Luật Chứng khoán, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu:

1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán) không được thực hiện bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán, như sau:

a) Tổ chức kinh doanh chứng khoán, nhân viên làm việc tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán không được làm trung gian cho các tổ chức, cá nhân vay, mượn chứng khoán của nhau để bán dưới mọi hình thức, kể cả trong trường hợp không dẫn tới việc thay đổi quyền sở hữu và giao dịch bán thực hiện trên tài khoản của bên cho vay;

b) Tổ chức kinh doanh chứng khoán không được sử dụng chứng khoán của mình, của khách hàng, của nhà đầu tư ủy thác và các quỹ đầu tư do công ty quản lý để cho các tổ chức, cá nhân vay, mượn để bán dưới mọi hình thức, kể cả trong trường hợp không dẫn tới việc thay đổi quyền sở hữu và giao dịch bán thực hiện trên tài khoản của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán, tài khoản của khách hàng, tài khoản ủy thác, tài khoản của quỹ.

2. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng tài sản của quỹ, nhà đầu tư ủy thác để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ, tổ chức, cá nhân khác.

3. Công ty quản lý quỹ thực hiện chế độ báo cáo chi tiết về hoạt động quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, kèm theo sao kê tài khoản, sao kê giao dịch chứng khoán phát sinh trong kỳ của nhà đầu tư ủy thác theo quy định của pháp luật.

4. Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chỉ được thực hiện chỉ thị thanh toán, chuyển tiền, tài sản của khách hàng, nhà đầu tư ủy thác, quỹ đầu tư sau giao dịch về tài khoản của khách hàng, tài khoản quản lý danh mục và tài khoản của quỹ theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, pháp luật về phòng chống rửa tiền.

5. Tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp có các hành vi vi phạm nêu trên, tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát; các cá nhân trực tiếp vi phạm, tổ chức kinh doanh chứng khoán nơi các cá nhân đó làm việc cùng chịu trách nhiệm liên đới theo quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, UBCKNN sẽ chuyển cơ quan công an để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư không vay và cho vay chứng khoán để bán do các hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây thất thoát tài sản của mình và dẫn tới các tranh chấp về tài sản. UBCKNN đề nghị nhà đầu tư yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp sao kê mọi giao dịch phát sinh trên tài khoản của mình, kể cả tài khoản quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ. Trường hợp phát hiện có các dấu hiệu giao dịch bất thưuờng trên các tài khoản đó, bán chứng khoán không theo lệnh của nhà đầu tư hoặc không phù hợp với hợp đồng quản lý danh mục đầu tư thì đề nghị thông báo ngay cho UBCKNN.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải niêm yết công văn này tại trụ sở công ty và các địa điểm kinh doanh được cấp phép để nhà đầu tư biết.

UBCKNN thông báo để Công ty, Ngân hàng và các tổ chức cá nhân liên quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ Thanh tra, QLKD;
- SGDCK, TTLKCK;
- Lưu: VT, QLQ (180b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3229/UBCK-QLQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3229/UBCK-QLQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2012
Ngày hiệu lực07/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3229/UBCK-QLQ

Lược đồ Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3229/UBCK-QLQ
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành07/09/2012
        Ngày hiệu lực07/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoán

             • 07/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực