Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH

Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới pháp luật lao động


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3235/LĐTBXH-BHXH
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Alena Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Alena Việt Nam (Công ty) do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 6187/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 7 năm 2019 về một số vấn đề liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Công ty như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 155 của Bộ luật Lao động thì lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mỗi ngày được nghỉ 60 phút tính vào giờ làm việc (thời gian nghỉ không dựa vào số giờ làm việc của người lao động).

2. Trường hợp nêu tại Công văn số 2387/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số ngày nghỉ phép người lao động được hưởng là 02 ngày.

3. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc bao gồm cả tháng sinh con.

Trong ví dụ mà Công ty đưa ra mới chỉ thể hiện thời điểm lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, không thể hiện thời điểm lao động nữ sinh con nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Lê Quân (để báo cáo);
- TT Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục An toàn lao động;
- Lưu: VT, BHXH(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Trường Giang

 

 

Thuộc tính Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3235/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(14/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH

Lược đồ Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới pháp luật lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới pháp luật lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3235/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Trường Giang
        Ngày ban hành05/08/2019
        Ngày hiệu lực05/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (14/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới pháp luật lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới pháp luật lao động

           • 05/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực