Công văn 3239/BKH-KTĐN

Công văn 3239/BKH-KTĐN thông báo để áp dụng và thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - LHQ (HPPMG) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3239/BKH-KTĐN thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3239/BKH-KTĐN
V/v thông báo để áp dụng và thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - LHQ (HPPMG).

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Điều phối viên LHQ, Văn phòng Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Văn phòng Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Văn phòng Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) xây dựng dự thảo “Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - LHQ” (viết tắt là HPPMG).

Tại văn bản số 443/TTg-QHQT ngày 16/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung của bản Quy chế chung trên đây và giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký HPPMG với các tổ chức LHQ và thông báo cho các cơ quan, địa phương liên quan của Việt Nam biết để áp dụng và thực hiện.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/5/2010, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông John Hendra, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam đã chính thức ký bản Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - LHQ.

Đây là tài liệu cơ bản về quản lý được áp dụng chung cho tất cả các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam và 3 tổ chức UNDP, UNICEF và UNFPA. Tài liệu này tập hợp và hài hòa ở mức độ cao nhất các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của 3 tổ chức LHQ nêu trên về quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức này ở cấp chương trình và cấp dự án. Tài liệu có 3 Phần với 14 Chương, các Phụ lục và Sổ tay Kế toán áp dụng cho các chương trình, dự án do 3 tổ chức LHQ nói trên tài trợ.

Trong phần nội dung chính, HPPMG đã nêu rõ những nguyên tắc và định hướng chỉ đạo làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện HPPMG, mô tả và hướng dẫn quy trình xây dựng, quản lý, theo dõi và đánh giá các Chương trình quốc gia, Kế hoạch chung (One Plan) và các dự án của LHQ hỗ trợ cho Việt Nam cũng như vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan.

Trong phần phụ lục, nhằm hỗ trợ cho người sử dụng trong các tác nghiệp cụ thể, HPPMG đã cung cấp một số mẫu văn bản và biểu bảng chính cũng như danh mục các văn bản và nguồn thông tin chính thức đã được tham chiếu khi xây dựng HPPMG để sử dụng cho các vấn đề cụ thể liên quan. Sổ tay Kế toán được xây dựng chủ yếu dựa trên quy định hiện hành của Việt Nam về kế toán với một số hướng dẫn bổ sung về một số yêu cầu đặc thù đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật do các tổ chức LHQ hỗ trợ.

Do đó, bên cạnh việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng ODA ban hành kèm Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ, HPPMG sẽ là một công cụ tiện lợi và hữu ích giúp quá trình quản lý và thực hiện Kế hoạch chung và dự án do LHQ trợ giúp được minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời, HPPMG sẽ góp phần vào nỗ lực nâng cao hiệu quả viện trợ nói chung của Chính phủ và các đối tác phát triển trong khuôn khổ Cam kết Hà Nội về nâng cao hiệu quả viện trợ.

HPPMG này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2010, được áp dụng cho tất cả các chương trình, dự án mới và đang thực hiện. Các quy định trong HPPMG khi được áp dụng, sẽ thay thế hoàn toàn các quy định tương ứng trước đây trong quản lý và thực hiện chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam và từng tổ chức UNDP, UNICEF và UNFPA.

Quy chế chung HPPMG được áp dụng thí điểm trong 2 năm sau đó sẽ được xem xét và cập nhật để phản ánh kết quả từ sáng kiến hài hòa của LHQ cũng như bài học rút ra từ việc thực hiện HPPMG. Quy chế chung này được áp dụng chủ yếu cho các đối tượng sau đây:

1) Các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ (CQQLVT);

2) Cơ quan chủ quản, cơ quan thực hiện chương trình, dự án (IP), bao gồm cả Cơ quan thực hiện quốc gia (NIP) và Cơ quan thực hiện quốc tế (IIP);

3) Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP);

4) Ban quản lý chương trình, dự án (PMU);

5) Văn phòng UNDP, UNFPA và UNICEF tại Việt Nam;

6) Văn phòng Điều phối viên thường trú của LHQ (UNRCO) tại Việt Nam.

Dự kiến các tổ chức LHQ khác nếu lựa chọn áp dụng phương thức quốc gia thực hiện dự án, sẽ được khuyến khích áp dụng cuốn HPPMG này theo lộ trình được thống nhất với các cơ quan hữu quan của Chính phủ Việt Nam.

Toàn văn bản HPPMG (tiếng Việt và Anh) sẽ được sớm đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức LHQ cũng như gửi cho các Ban quản lý dự án hợp tác với UNDP, UNICEF và UNFPA để thực hiện. Bên cạnh đó. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các tổ chức LHQ triển khai đào tạo cho các Ban quản lý chương trình, dự án hợp tác với UNDP, UNICEF và UNFPA về HPPMG trong thời gian tới.

Về các vấn đề liên quan trong quá trình áp dụng và thực hiện, xin liên hệ với Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B - Hoàng Diệu, Hà Nội (ĐT: 04-37332969, FAX/phone: 04-38236918).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Quý Cơ quan được biết và phối hợp thực hiện./.          

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm TL);
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KHĐT;
- Văn phòng Điều phối viên LHQ tại VN;
- Văn phòng UNDP, UNICEF và UNFPA;
- Lưu: VT, KTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Cao Viết Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3239/BKH-KTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3239/BKH-KTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3239/BKH-KTĐN

Lược đồ Công văn 3239/BKH-KTĐN thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3239/BKH-KTĐN thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3239/BKH-KTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3239/BKH-KTĐN thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3239/BKH-KTĐN thực hiện Quy chế chung quản lý chương trình, dự án

           • 18/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực