Công văn 327/TCHQ-KTTT

Công văn số 327/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu lực thi hành Quyết định 78/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn Công văn 327/TCHQ-KTTT hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu hàng thực hiện NĐ gia nhập WTO của Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327/TCHQ-KTTT
V/v: Hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Tại điều 1 của quyết định này có ghi: “Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính … áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 11/01/2007”, và tại Điều 2 Quyết định ghi “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.”

Trên thực tế, Văn phòng Chính phủ chưa đăng công báo Quyết định trên. Để giải quyết vấn đề này, trong điều kiện Quyết định ghi như trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng hiệu lực thi hành của Quyết định này theo thời gian đã ghi rõ trong Điều 1 của Quyết định, tức là thực hiện áp dụng Quyết định này cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 11/01/2007 trở đi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất.

 


Nơi nhận:

- Như trên.
- LĐạo Bộ (Để b/c)
- Vụ CST (BTC)
- Vụ PC (BTC)
- Các Đvị thuộc,trực thuộc TCHQ
- Lưu VT;KTTT (20)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 327/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu327/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2007
Ngày hiệu lực12/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 327/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 327/TCHQ-KTTT hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu hàng thực hiện NĐ gia nhập WTO của Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 327/TCHQ-KTTT hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu hàng thực hiện NĐ gia nhập WTO của Việt Nam
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu327/TCHQ-KTTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Ngọc Túc
     Ngày ban hành12/01/2007
     Ngày hiệu lực12/01/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 327/TCHQ-KTTT hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu hàng thực hiện NĐ gia nhập WTO của Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 327/TCHQ-KTTT hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu hàng thực hiện NĐ gia nhập WTO của Việt Nam

           • 12/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực