Quyết định 78/2006/QĐ-BTC

Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO đã được thay thế bởi Quyết định 106/2007/QĐ-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi và được áp dụng kể từ ngày 07/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO


BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 78/2006/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 29 tháng 12 năm  2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị Quyết 71/2006/QH11 về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam, áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 11/01/2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo/.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tich nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT/ BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực28/02/2007
Ngày công báo13/02/2007
Số công báoTừ số 81 đến số 82
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/02/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu78/2006/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành29/12/2006
     Ngày hiệu lực28/02/2007
     Ngày công báo13/02/2007
     Số công báoTừ số 81 đến số 82
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/02/2008
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhóm mặt hàng thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO