Công văn 3291/UBND-NC

Công văn 3291/UBND-NC năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3291/UBND-NC 2011 tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/UBND-NC
V/v tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch

Bến Tre, ngày 04 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Trong thời gian qua, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương đã từng bước đi vào nề nếp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch cũng như giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của công dân. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn hiện tượng cán bộ thừa hành công vụ gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; điều đó ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm những nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 2399/UBND-NC ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý đăng ký hộ tịch và hoạt động chứng thực; nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về hộ tịch, đặc biệt là yêu cầu đăng ký khai sinh, cấp lại bản chính giấy khai sinh, cấp bản sao giấy khai sinh từ sổ đăng ký khai sinh, đáp ứng yêu cầu của các học sinh, sinh viên trong kỳ tuyển sinh vào đầu năm học mới.

2. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện đúng trách nhiệm theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Đăng ký kịp thời những sự kiện hộ tịch đã phát sinh và công chức tư pháp hộ tịch phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp xã về những sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn xã, phường, thị trấn mà không đăng ký. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải có kế hoạch tiến hành rà soát các trường hợp trẻ em sinh ra tại địa phương mà chưa được đăng ký khai sinh và các trường hợp người dân cư trú tại địa phương chết mà chưa đăng ký khai tử để tổ chức đăng ký theo quy định.

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, trong trường hợp người dân cố tình không thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch phát sinh theo quy định pháp luật về hộ tịch.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ cố tình gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết yêu cầu đăng ký hoặc cấp các giấy tờ hộ tịch của công dân.

5. Bổ sung đủ số lượng 02 công chức tư pháp hộ tịch cấp xã theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tổ chức cho công chức tư pháp hộ tịch mới được bố trí mà chưa đạt trình độ chuyên môn theo quy định đi học để đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức tư pháp hộ tịch, nhất là công chức tư pháp hộ tịch mới được bố trí đảm nhận công tác tư pháp hộ tịch.

6. Tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và hoạt động chứng thực, báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đánh giá những mặt đạt được, những mặt chưa thực hiện được, nguyên nhân của những hạn chế trên và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 8 năm 2011.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3291/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3291/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2011
Ngày hiệu lực04/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3291/UBND-NC

Lược đồ Công văn 3291/UBND-NC 2011 tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3291/UBND-NC 2011 tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch Bến Tre
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3291/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành04/08/2011
        Ngày hiệu lực04/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3291/UBND-NC 2011 tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3291/UBND-NC 2011 tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch Bến Tre

           • 04/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực