Công văn 3295/BYT-KH-TC

Công văn 3295/BYT-KH-TC về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3295/BYT-KH-TC cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3295/BYT-KH-TC
V/v cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương
- Y tế các Bộ Ngành
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

 

Ngày 01/4/2009, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 42-KL/TW về Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập, trong đó tại điểm 1 mục III có nêu “… cần tạo điều kiện cho các cơ sở Y tế công lập thu hút các nguồn vốn đầu tư khác dưới hình thức vay vốn để nâng cấp trang thiết bị và hạ tầng cơ sở. Cần tổng kết và có kết luận về việc đầu tư dưới dạng góp vốn với mọi hình thức trong các cơ sở Y tế công lập”

Bộ Y tế đã thành lập 03 Đoàn công tác để khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập, nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế và các tác động không mong muốn đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; trong đó có việc kiểm tra đánh giá tình hình huy động vốn, liên doanh liên kết đầu tư nâng cấp trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại một số bệnh viện.

Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy đã đạt được những tác động tích cực như: (i) chủ động mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh; (ii) đã chủ động hơn trong việc tổ chức và sắp xếp lại bộ máy, nhân lực để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân; (iii) tăng cường đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng góp phần tăng nguồn thu cho bệnh viện và cải thiện thu nhập cho người lao động. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại và thiếu sót cần sớm khắc phục.

Để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được và kịp thời chấn chỉnh những nguy cơ, thiếu sót trong việc tình hình thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện gấp một số việc sau đây:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để triển khai và thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43 tại bệnh viện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể bệnh viện, giáo dục y đức cho cán bộ nhân viên y tế.

3. Tích cực và chủ động hơn nữa trong việc rà soát để sắp xếp lại tổ chức của các khoa, phòng, bộ phận cũng như sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực để tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân.

4. Đẩy mạnh công tác ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý phục vụ công tác khám chữa bệnh; thực hiện tốt các quy chế công khai, minh bạch để cán bộ và người dân cùng biết và thực hiện.

4. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị định 43 trên các mặt công tác chính như sau:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 43 và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý bệnh viện; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, nghiêm cấm việc giao khoán tự chủ cho các khoa phòng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình kỹ thuật chuyên môn, phác đồ điều trị, sử dụng thuốc an toàn hợp lý, bình bệnh án, …. Nghiêm cấm việc lạm dụng các dịch vụ để tận thu dưới các hình thức: tăng chỉ định sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng không cần thiết, sử dụng thuốc không hợp lý, tăng nhập viện điều trị nội trú và kéo dài thời gian điều trị nội trú không cần thiết.

- Cần hạn chế việc đầu tư dưới hình thức góp vốn với mọi hình thức và đầu tư dưới dạng nhà đầu tư đặt máy và độc quyền cung cấp hóa chất.

- Việc đầu tư xã hội hóa các trang thiết bị y tế phục vụ công tác KCB phải được bàn bạc, thống nhất trong Đảng ủy, Công đoàn để lựa chọn hình thức phù hợp nhất với điều kiện đặc điểm tình hình của bệnh viện hiện nay và phải xây dựng Đề án, thực hiện các bước theo đúng quy định tại thông tư số 15/2007/TT-BYT báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

- Các Bệnh viện phải xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tự phát hiện các tồn tại, thiếu sót để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên xem xét, giải quyết.

Trên đây là một số nội dung chính phát hiện sau đợt khảo sát, đánh giá, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở, Giám đốc các bệnh viện nghiên cứu và tích cực đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3295/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3295/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3295/BYT-KH-TC cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3295/BYT-KH-TC cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3295/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3295/BYT-KH-TC cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3295/BYT-KH-TC cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

           • 26/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực