Công văn 3302/GSQL-GQ2

Công văn 3302/GSQL-GQ2 năm 2017 về thời hạn hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3302/GSQL-GQ2 năm 2017 về thời hạn hợp đồng gia công


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302/GSQL-GQ2
V/v thời hạn hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh
(Đ/c: 59 Trần Đình Xu, P. cầu Kho, Q. 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn số không số ngày 15/12/2017 của Công ty TNHH Vận chuyển quốc tế Dương Minh (Công ty Dương Minh) v/v điều chỉnh thời hạn của hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thời hạn của hợp đồng gia công và việc điều chỉnh thời hạn của hợp đồng gia công, đề nghị Công ty Dương Minh căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Dương Minh được biết./.

(Gửi kèm công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT
, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3302/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3302/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3302/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3302/GSQL-GQ2 năm 2017 về thời hạn hợp đồng gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3302/GSQL-GQ2 năm 2017 về thời hạn hợp đồng gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3302/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3302/GSQL-GQ2 năm 2017 về thời hạn hợp đồng gia công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3302/GSQL-GQ2 năm 2017 về thời hạn hợp đồng gia công

           • 25/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực