Công văn 3335/VPCP-TCCV

Công văn số 3335/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3335/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của TTgCP thực hiện Đề án 30 NĐ 20/2008/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3335/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến của TTgCP về việc thực hiện Đề án 30 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Công văn số 3204/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thống nhất Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (sau đây gọi là Đề án 30) và đẩy mạnh cải cách thể chế theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Tổ trưởng Tổ công tác là Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên khác của Tổ công tác làm việc chuyên trách và được hưởng hệ số trách nhiệm tương đương cấp trưởng phòng trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục , đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (5). 125

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3335/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3335/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3335/VPCP-TCCV

Lược đồ Công văn 3335/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của TTgCP thực hiện Đề án 30 NĐ 20/2008/NĐ-CP


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Công văn 3335/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của TTgCP thực hiện Đề án 30 NĐ 20/2008/NĐ-CP
  Loại văn bảnCông văn
  Số hiệu3335/VPCP-TCCV
  Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
  Người kýNguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành22/05/2008
  Ngày hiệu lực22/05/2008
  Ngày công báo...
  Số công báo
  Lĩnh vựcLĩnh vực khác
  Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
  Cập nhật16 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được căn cứ

    Văn bản hợp nhất

     Văn bản gốc Công văn 3335/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của TTgCP thực hiện Đề án 30 NĐ 20/2008/NĐ-CP

     Lịch sử hiệu lực Công văn 3335/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của TTgCP thực hiện Đề án 30 NĐ 20/2008/NĐ-CP

     • 22/05/2008

      Văn bản được ban hành

      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

     • 22/05/2008

      Văn bản có hiệu lực

      Trạng thái: Có hiệu lực